Artykuł

XXXI sesja rady gminy

Na wtorkowej sesji Rady Gminy Pawłowice obecnych było 13 radnych. Obrady poprowadził przewodniczący Damian Herman.

W sprawozdaniu międzysesyjnym wójt Franciszek Dziendziel, przedstawił wykonanie budżetu na koniec września. Dochody wykonano w wysokości 80,8%, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 56,5%. W inwestycjach drogowych zakończono przebudowę ul. Kwiatowej w Jarząbkowicach, trwa przebudowa ul. Górka w Pawłowicach oraz przekazano plac budowy pod przebudowę ul. Klonowej również w Pawłowicach. W trakcie projektowania są przebudowy ul. Pieczarkowej i ulicy równoległej do ul. Polnej w Pawłowicach, ul. Podlesie w Pielgrzymowicach i ul. Bocznej w Jarząbkowicach, budowy drogi gospodarczej przy DK81 czy przebudowa systemu odwodnienia w centrum Pawłowic.

Wójt wspomniał również o inwestycjach wodociągowo-kanalizacyjnych i związanych z budową oświetlenia. Zwrócił uwagę na fakt, że po otwarciu ofert na zakup energii elektrycznej potrzebnej dla oświetlenia ulicznego i budynków użyteczności publicznej jej cena wzrośnie o ok. 50%.     

Do 15 października prowadzony był nabór osób chętnych do dotacji na wymianę źródła ciepła w 2022 roku. W sumie mieszkańcy złożyli 206 deklaracji. Jeżeli natomiast chodzi o tegoroczne dotacje do wymiany kotłów, to na 200 podpisanych umów rozliczono 120 osób. W przypadku azbestu, na którego usunięcie gmina pozyskała środki z zewnątrz, rozliczono 5 umów na 21 zawartych. W szkole podstawowej w Pielgrzymowicach ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska zrealizowano tzw. zieloną pracownię za 50 tys. zł. Będzie ona służyć do nauki przedmiotów przyrodniczych.

Wśród wydarzeń, które miały miejsce w okresie międzysesyjnym, wójt wymienił wręczenie 11 osobom stypendiów sportowych, Śląskie Święto Karpia organizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Rybackim „Żabi Kraj”, obchody Dnia Edukacji Narodowej, święto teatru Melpomania, czy gminny zjazd OSP.  Poinformował również, że otwarcie lodowiska zaplanowane jest na 20 listopada. W związku z ogłoszeniem wyników naboru w programie „Polski Ład” wójt poinformował również, że gmina Pawłowice otrzymała 2,7 mln zł na budowę wodnego placu zabaw, a z Fundacji JSW darowizny w wysokości 150 tys. zł na budowę wodnego placu zabaw, 49 tys. zł na budowę sceny z zadaszeniem w Pielgrzymowicach oraz 20 tys. zł na sprzęt do kodowania i programowania w projekcie „Innowacyjne przedszkole – wprowadzenie przedszkolaków w świat nowoczesnych technologii”

W części dotyczącej uchwał radni przegłosowali nowe stawki podatków od nieruchomości, które będą obowiązywać w gminie Pawłowice od 1 stycznia 2022 roku. Stawka podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyniesie 1,03 zł od 1 m² powierzchni, natomiast stawka podatku od gruntów  pozostałych – 0,54 zł od 1 m² powierzchni. Stawka podatku od budynków lub ich części mieszkalnych wyniesie 0,89 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, a
od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 25,74 zł od 1 m² powierzchni użytkowej. Za 1 m² powierzchni użytkowej budynku związanego z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń stawka podatkowa wyniesie 5,25 zł. W przypadku budynków   pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego stawka podatku wyniesie 8,68 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.  

Wszystkie stawki podatkowe zostały wyszczególnione w projekcie uchwały.

Podczas sesji zatwierdzono również Program współpracy Gminy Pawłowice na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przyjęto również Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów klas programowo najwyższych. Program, którego celem jest wspieranie uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie do reprezentowania gminy w konkursach i olimpiadach, realizowany będzie w formie konkursu dla najlepszych absolwentów. Zasady konkursu radni przyjęli odrębną uchwałą. W konkursie będą brać udział uczniowie klas najwyższych w poszczególnych typach szkół, którzy w roku szkolnym osiągną średnią powyżej 5,0 lub świadectwo z wyróżnieniem (w przypadku szkół ponadpodstawowych) i będą mogli pochwalić się  osiągnięciami w konkursach i olimpiadach z wyjątkiem konkursów wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych. Ocena będzie przebiegać w dwóch kategoriach: osobno dla   szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Dla laureatów konkursu za zajęcie I, II i III miejsca przewidziane są nagrody finansowe w wysokości 500 zł, 400 zł i 300 zł dla absolwentów podstawówek oraz 600 zł, 500 zł i 400 zł dla absolwentów szkół ponadpodstawowych. Dodatkowo zdobywcy pierwszych miejsc otrzymają statuetki.   

Wszystkie projekty uchwał

Zapis XXXI sesji on-line

 

Data ostatniej aktualizacji: 27.10.2021
Autor: UG Pawłowice
Zaktualizował: Beata Cyganek
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje