Municipal Water and Sewage Team

Aktualności

Nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Wodociągi Pawłowice informują, iż Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją nr GL.RZT.70.95.2023, zatwierdził nową taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, która(...)

read more

News

Telefony alarmowe

Wodociągi Pawłowice informują, że wszelkie awarie na sieciach wodociągowych należy zgłaszać pod nr telefonu 509 922 931 lub 512 396 250.

read more

News

Show All News

Polecane

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected