Artykuł

Apel o rozsądne gospodarowanie wodą

W ostatnich latach problem deficytu wody i związanego z nim zjawiska suszy hydrologicznej nasilił się. Wynika to przede wszystkim ze zmian klimatu, które doświadczają nasze czasy. Łagodne zimy i brak opadów nie wpływają korzystnie na pokłady wodonośne, z których czerpana jest woda pitna do naszych domów.

W trosce o środowisko oraz zasoby wodne Wodociągi Pawłowice apelują o racjonalne gospodarowanie wodą. Wzorem sąsiednich Przedsiębiorstw Wodociągowych wycofujemy „wniosek o nienaliczanie opłat za kanalizację sanitarną na potrzeby napełnienia basenu” jak również „Wniosek o napełnienie basenów ogrodowych przez pogotowie wodociągowe”.

Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość i ograniczenie podlewania ogródków, trawników, mycia samochodów czy napełniania przydomowych basenów wodą z sieci wodociągowej w szczególności w czasie weekendu.

Last update at: 29.04.2020
Author: Wodociągi Pawłowice
Updated by: Aleksander Matula

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected