Artykuł

Wymiana sieci wodociągowej

„Wymiana sieci wodociągowej – wzdłuż DW 938 do ulicy Bolesława Prusa w Golasowicach” w ramach zadania: „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Pawłowice”.

W ramach pozyskanych środków z programu Nowy Ład w wysokości ponad 6 500 000 zł, Gmina Pawłowice realizuje zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Pawłowice”.

Jednym z podzadań jest Wymiana sieci wodociągowej – wzdłuż DW 938 do ulicy Bolesława Prusa w Golasowicach. Zadanie jest realizowane przez firmę ZISCO Bandura Sp. z o.o. z Pawłowic. W ramach zadania Wykonawca wymieni prawie 2 km sieci wodociągowej. Z czego 1 400 m o średnicy Ø 225
przewidziane jest do wymiany metodą bezwykopową. Pozostałe odcinki realizowane metodą wykopową: Ø225 – 520m, Ø90 – 38m, Ø63- 28m. Kwota zadania wynosi 1 710 349,98 zł.

Obecnie wymienione zostało wymienione ponad 1 200 m sieci wodociągowej. Termin realizacji zadania to 15 stycznia 2024r.

Last update at: 09.02.2023
Author: Wodociągi Pawłowice
Updated by: Aleksander Matula

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected