Artykuł

Wymiany sieci wodociągowych

Realizując Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2020-2023, Wodociągi Pawłowice przystępują do kolejnych inwestycji mających na celu wymianę starych stalowych sieci wodociągowych, które przyczyniają się do pogorszenia jakości wody dostarczanej naszym odbiorcom.

Na chwilę obecną zakończono wymianę sieci wodociągowej przy ul. Cieszyńskiej w Pielgrzymowicach oraz rozpoczęto wymianę odcinka sieci wodociągowej o długości 180 metrów przy ul. Krótkiej w Warszowicach. W listopadzie rozpoczną się również wymiany wodociągu stalowego przy ul. Reymonta-Długiej w Golasowicach i przy ul. Górka – Kolonia Studzieńska w Pawłowicach.

Last update at: 28.10.2020
Author: Wodociągi Pawłowice
Updated by: Aleksander Matula

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected