Aktualne inwestycje

Aktualne inwestycje

Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wyzwolenia Pawłowice

Wybrano Wykonawcę zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wyzwolenia Pawłowice” – firmę AM Profit Sp. z o.o.. W ramach zadania,(...)

read more

Budowa sieci wodociągowej

Trwa realizacja zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej ul. Górka Pszczyńska Pawłowice ”. W ramach inwestycji zostanie wybudowane ponad 930 m sieci(...)

read more

Wymiana sieci wodociągowej

„Wymiana sieci wodociągowej – wzdłuż DW 938 do ulicy Bolesława Prusa w Golasowicach” w ramach zadania: „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na(...)

read more

Wymiana hydrantów na terenie Gminy Pawłowice

W ramach pozyskanych środków z programu Nowy Ład w wysokości ponad 6 500 000 zł, Gmina Pawłowice realizuje zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa(...)

read more

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected