Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Borowej - Gruntowej

Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Borowej - Gruntowej

Zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze nie objętym systemem kanalizacyjnym w sołectwie: Pielgrzymowice, Pniówek, Warszowice: ul. Borowa – Gruntowa Pielgrzymowice” jest realizowane przez firmę ZRIB Sp. z o.o. z Międzybrodzia Bialskiego.

Termin wykonania umowy – do dnia 28 maja 2021r. Wykonawca wybudował około 2 900 metrów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicach Ø200 i Ø160. Zostało wykonanych ok. 465 m kanalizacji tłocznej z przewidywanych 550 m. Zostały posadowione zbiorniki wszystkich trzech przepompowni ścieków. Po ustąpieniu warunków zimowych przewidziane są prace odtworzeniowe drogi – ul. Gruntowej i Borowej.

Last update at: 29.01.2021
Author: Wodociągi Pawłowice
Updated by: Aleksander Matula

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected