Przebudowa oczyszczalni mechaniczno - biologicznej Pniówek – Krzyżowice

Przebudowa oczyszczalni mechaniczno - biologicznej Pniówek – Krzyżowice

Prace wykonuje firma OTECH Sp. z o.o. , ul. Dukielska 83, 38-300 Gorlice. Rozpoczęto prace ziemne na terenie Wodociągów Pawłowice w Krzyżowicach przy ul. Orlej. Planowany termin zakończenia prac to 30.11.2021 r. Kwota umowy to 2 576 969,98 zł netto.

Przewiduje się następujące prace adaptacyjne i modernizacyjne:

  • wykonanie nowego osadnika po reaktorach SBR,
  • wykonanie nowego rurociągu doprowadzającego ścieki po reaktorach SBR,
  • wykonanie nowego rurociągu odprowadzającego ścieki z osadnika i wpięcie do istniejącego kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone,
  • wpięcie odprowadzenia osadów z osadnika do rurociągu osadu,
  • wykonanie automatyki
Last update at: 29.01.2021
Author: Wodociągi Pawłowice
Updated by: Aleksander Matula

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected