Zakończone inwestycje

Zakończone inwestycje

Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Borowej - Gruntowej

Zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze nie objętym systemem kanalizacyjnym w sołectwie: Pielgrzymowice, Pniówek, Warszowice: ul.(...)

read more

Przebudowa oczyszczalni mechaniczno - biologicznej Pniówek – Krzyżowice

Prace wykonuje firma OTECH Sp. z o.o. , ul. Dukielska 83, 38-300 Gorlice. Rozpoczęto prace ziemne na terenie Wodociągów Pawłowice w Krzyżowicach przy(...)

read more

Zakończono I etap budowy kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul. Zapłocie a ul. Pszczyńską w Pawłowicach

Wodociągi Pawłowice, dzięki pozyskanym środkom pieniężnym, na zabezpieczenie szkód górniczych, otrzymanym z JSW S.A., zakończyły pierwszy etap zadania(...)

read more

Zakończono zadanie budowy kanalizacji sanitarnej przy ulicy Borowej – Gruntowej w Pielgrzymowicach.

Wodociągi Pawłowice zakończyły zadanie pn.:” Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze nie objętym systemem kanalizacyjnym w sołectwach(...)

read more

Przebudowa sieci wodociągowej ul. Zjednoczenia w Pawłowicach

Głównym celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego sieci wodociągowej, tak aby zapewnić mieszkańcom dostęp do wody pitnej o jak najwyższej(...)

read more

Budowa sieci wodociągowej ul. Górka Pawłowice

Zadanie pn.: "Budowa sieci wodociągowej ul. Górka Pawłowice - rejon budowy sieci wodociągowej wraz z komorą wodomierzową ul. Kolonia Studzieńska w(...)

read more

Wymiana odcinka sieci wodociągowej przy ul. Długiej w Golasowicach

Zgodnie z harmonogramem ujętym w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2023 dla(...)

read more

Zakończyła się wymiana sieci wodociągowej przy ul. Wrzosowej - Mickiewicza w Pawłowicach

Zakończyła się inwestycja pn.: „Wymiana sieci wodociągowej ul. Wrzosowa – Mickiewicza w Pawłowicach.

read more

Zakończyła się budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Zielonej w Pielgrzymowicach

W dniu 12 lipca 2019 r. dokonano odbioru inwestycji pn.:: „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze nie objętym systemem kanalizacyjnym w sołectwach(...)

read more

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected