Ogniwa fotowoltaiczne

Ogniwa fotowoltaiczne

Projekt dotyczy budowy sześciu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 256,3kWp, pięciu mikroinstalacji o mocy do 40 kWp oraz 1 instalacji o mocy 88,9 kWp.

Wyprodukowana energia będzie zasilała urządzenia stacji uzdatniania wody, oczyszczalni biologicznej i mechanicznej. Instalacje są typu on grid, jednak system zarządzanie instalacją, będzie pozwalał na włączenie dodatkowych odbiorników, zapobiegając zrzucaniu do sieci nadwyżek produkcyjnych. Instalacje będą montowane na gruncie 10,4 kWp i 39,5 kWp– oczyszczalnia Pniówek, 39kWp przy oczyszczalni w Krzyżowicach oraz 88,9 kWp – SUW Warszowicach oraz 39 kWp jako Carpark (przy oczyszczalni w Krzyżowicach oraz SUW Golasowice 39,5 kWp.

Szacowana produkcja energii elektrycznej 230,57 MWh

Celem nadrzędnym projektu jest ochrona zdrowia mieszkańców Gminy Pawłowice przed zanieczyszczeniami powietrza poprzez realizację projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii.

Cele bezpośredni projektu:

- poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji poprzez budowę 6 instalacji fotowoltaicznych.

Efektem ekologicznym projektu jest ograniczenie emisji CO2 o 312, 03 tony/rok  oraz 230,6 kg PM10/rok. Zakładana roczna produkcja energii to 230,57 MWh rocznie.

Wartość projektu brutto: 1 838 398,59 zł
Wartość projektu netto:  1 494 633,00 zł
Dofinansowanie UE:  896 779,81 zł

Kalendarium:

  • W dniu 21 czerwca 2017 r. został ogłoszony przetarg na budowę ogniw fotowoltaicznych,
  • 21 lipca 2017r. przetarg został unieważniony,
  • W  dniu 27.07.2017 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej przy stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gminie Pawłowice”,
  • W dniu 7 września 2017r. podpisano dwie umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznych.
Last update at: 11.07.2019
Author: GZWiK
Updated by: Aleksander Matula

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected