Wymiana odcinka sieci wodociągowej przy ul. Długiej w Golasowicach

Wymiana odcinka sieci wodociągowej przy ul. Długiej w Golasowicach

Zgodnie z harmonogramem ujętym w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2023 dla Wodociągów Pawłowice”, wymieniony został odcinek sieci wodociągowej przy ul. Długiej w Golasowicach.

Zadanie zostało zrealizowane przez firmę z Jastrzębia – Zdroju. W ramach zadania zostało wybudowane ponad  800 metrów sieci wodociągowej, Wykonawca wykonał także nowe przyłącza dla posesji położonych przy wymienionym wodociągu. Całość inwestycji wyniosła 172 841,59 zł. Mieszkańcy tego rejonu, dzięki wykonanej inwestycji, uzyskają bezpieczeństwo dostawy wody do swoich posesji. Dostarczony produkt, w postaci wody, będzie najwyższej jakości.

Last update at: 13.02.2021
Author: Wodociągi Pawłowice
Updated by: Aleksander Matula

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected