Wodociągi Pawłowice w liczbach

Wodociągi Pawłowice w liczbach

0,51 – awarii przypadające na 1 km sieci kanalizacyjnej w przyłączami w roku 2022,
0,56 – awarii przypadające 1 km sieci wodociągowej z przyłączami – w roku 2022,
1 – oczyszczalnia biologiczna,
1 – oczyszczalnia mechaniczna,
1 – stacja hydroforowa,
2 – stacje uzdatniania wody,
2 – urządzenia diagnozujące sieć oraz wykrywające awarię – geofon oraz korelator,
4 – średnie ciśnienie w sieci wodociągowej mierzone w barach,
3,55 [%] – straty wody,
4,74 [zł] – cena netto za wodę,
5 – zdroje uliczne,
6 – instalacji fotowoltaicznych,
7 – działających studni głębinowych,
7 – dyżurnych pogotowia wodociągowego obsługujących ok. 270 km sieci wodociągowej,
7,15 [zł] – cena netto za odbiór ścieków,
10 [km] – magistrali wodociągowej,
23 – komory wodomierzowe,
24 - lata istnienia zakładu,
55 – liczba zatrudnionych pracowników,
99 – % skanalizowania Gminy Pawłowice,
120 – planowana ilość hydrantów do wymiany w roku 2023 z programu Polski Ład,
139 – przepompowni ścieków,
257,3 – [kWp] łączna moc instalacji fotowoltaicznych,
271 – ilość wszystkich pomp w przepompowniach ścieków,
271,33 – [km] sieci wodociągowej z przyłączami,
294,51 – [km] sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami,
930 – liczba hydrantów w Gminie Pawłowice,
1 152 – ilość kontrahentów w systemie IBOK,
3 925 – ilość kontrahentów,
1 118 741,74 - [m3] odebranych ścieków w 2022 roku,
1 406 085,20 – [m3] wody sprzedanej w 2022 roku,

Last update at: 21.02.2023
Author: Wodciągi Pawłowice
Updated by: Aleksander Matula

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected