Wodociągi Pawłowice w liczbach

Wodociągi Pawłowice w liczbach

0,4 – awarie na 1 km sieci,

1 – oczyszczalnia biologiczna,

1 – oczyszczalnia mechaniczna,

1 – stacja hydroforowa,

2 – stacje uzdatniania wody,

2 – urządzenia diagnozujące sieć oraz wykrywające awarię – geofon oraz korelator,

3 – zdroje uliczne,

4 – średnie ciśnienie w sieci wodociągowej mierzone w barach,

4,38 [zł] – cena netto za wodę,

6 – instalacji fotowoltaicznych,

6 – działających studni głębinowych,

6,51 [zł] – cena netto za odbiór ścieków,

7 – dyżurnych pogotowia wodociągowego obsługujących ok. 260 km sieci wodociągowej,

7,78 [%] – straty wody,

22 - lata istnienia zakładu,

23 – komory wodomierzowe,

55 – liczba zatrudnionych pracowników,

99 – % skanalizowania Gminy Pawłowice,

132 – przepompowni ścieków,

247 – ilość wszystkich pomp w przepompowniach ścieków,

257,3 – [kWp] łączna moc instalacji fotowoltaicznych,

260 – [km] sieci wodociągowej,

264 – [km] sieci kanalizacji sanitarnej,

1 000 – liczba hydrantów w Gminie Pawłowice,

1031 – ilość kontrahentów w systemie IBOK,

4 504 – ilość kontrahentów,

1 090 086,24 - [m3] odebranych ścieków w 2020 roku,

1 290 179,70 – [m3] wody sprzedanej w 2020 roku,

Last update at: 15.01.2021
Author: Wodciągi Pawłowice
Updated by: Aleksander Matula

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected