Wodociągi Pawłowice w liczbach

Wodociągi Pawłowice w liczbach

0,4 – awarie na 1 km sieci,

1 – oczyszczalnia biologiczna,

1 – oczyszczalnia mechaniczna,

1 – stacja hydroforowa,

2 – stacje uzdatniania wody,

2 – urządzenia diagnozujące sieć oraz wykrywające awarię – geofon oraz korelator,

3 – zdroje uliczne,

4 – średnie ciśnienie w sieci wodociągowej mierzone w barach,

4,64 [zł] – cena za wodę,

6 – instalacji fotowoltaicznych,

6 – działających studni głębinowych,

6,64 [zł] – cena za odbiór ścieków,

7 – dyżurnych pogotowia wodociągowego obsługujących ok. 260 km sieci wodociągowej,

7,55 [%] – straty wody,

20 - lat istnienia zakładu,

23 – komory wodomierzowe,

50 – liczba zatrudnionych pracowników,

99 – % skanalizowania Gminy Pawłowice,

128 – przepompowni ścieków,

258 – [km] sieci wodociągowej,

261 – [km] sieci kanalizacji sanitarnej,

263 – ilość wszystkich pomp w przepompowniach ścieków,

840 – ilość kontrahentów w systemie IBOK,

1 000 – liczba hydrantów w Gminie Pawłowice,

3 671 – ilość kontrahentów,

1 086 427,12 - [m3] odebranych ścieków w 2018 roku,

1 321 259,88 – [m3] wody sprzedanej w 2018 roku,

Last update at: 14.02.2020
Author: Wodciągi Pawłowice
Updated by: Aleksander Matula

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected