Sieć kanalizacyjna

Sieć kanalizacji sanitarnej

Sieć kanalizacji sanitarnej wynosi 232,50 km

Sieć kanalizacji z przyłączami wynosi 294,51 km

w eksploatacji jest:

  • 139 przepompowni ścieków
  • Oczyszczalnia biologiczna w Krzyżowicach
  • Oczyszczalnia mechaniczna w Pniówku

Przepustowość Oczyszczalni Biologicznej wynosi 3 922 m3

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w walce z odorami dysponuje:

Czujnikami do pomiaru siarkowodoru:

  • Jeden przenośny do chwilowego odczytu
  • Jeden przenośny, montowany na przepompowniach, wpięty do monitoringu sieci

Ilość filtrów węglowych, zainstalowanych na sieci kanalizacyjnej:

  • 14 filtrów pod włazowych
  • 8 filtry kominkowe

Do blokowania odoru na sieci kanalizacyjnej GZWiK posiada 15 sztuk zaworów zwrotnych WA-STOP. Urządzenia zapobiegają ewentualnemu cofnięciu się ścieków do domu oraz zapobiegają cyrkulacji powietrza, zostały rozmieszczone na całej sieci kanalizacji sanitarnej

Last update at: 19.01.2023
Author: Wodociągi Pawłowice
Updated by: Aleksander Matula

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected