Monitoring sieci kanalizacyjnej

Sieć kanalizacji sanitarnej – telemetria

Do monitorowania sieci kanalizacji sanitarnej, Wodociągów Pawłowice używa systemu telemetrycznego, pozwalającego w czasie rzeczywistym sprawdzić parametry sieci kanalizacyjnej. Poprzez system telemetryczny z poszczególnych urządzeń i obiektów rozmieszczonych po całej gminie (przepompowni ścieków), następuje automatyczny przesył danych do centrali. System pomaga sprawnie wykryć awarię i szybko podjąć odpowiednie działanie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego, system jest obsługiwany przez firmę NASUS z Rybnika.  

Last update at: 22.01.2020
Author: Aleksander Matula
Updated by: Aleksander Matula

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected