Sieć wodociągowa

Sieć wodociągowa

Długość sieci wodociągowej wynosi 200,68 km

Długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi 271,33 km

 • 23 komory wodomierzowe
 • Stacja Uzdatniania Wody w Golasowicach
 • Stacja Uzdatniania Wody w Warszowicach 

Budynek Stacji Uzdatniania Wody – wykonawca zadania Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe "OTECH" Sp. Z o.o.,  ul. Dukielska 83, 38-300 Gorlice  - wartość zrealizowanych prac w roku 2017 to 3 342 507,34 zł

W ramach zadania wykonawca wykonał:

 • budynek technologiczny stacji uzdatniania wody
 • dwa zbiorniki retencyjne
 • osadnik wód popłucznych
 • mur oporowy
 • ujęcia wody: studnia S3, studnia S4, studnia S5, studnia S2 (piezometr)

Całość kontraktu wyniosła 6 394 358,72 zł netto

Sieć wodociągowa magistralna – wykonawca P.H.U. Technika Grzewcza i Sanitarna, ul. Borowicka 46 A, 44-341 Gołkowice – w ramach zadania wybudowano:

 • sieć wodociągowa PE Ø400 – 5064,21 mb
 • sieć wodociągowa PE Ø335 – 736,65 mb
 • sieć wodociągowa PE Ø315 – 1852,13 mb
 • sieć wodociągowa PE Ø250 – 178,18 mb
 • sieć wodociągowa PE Ø200 – 354,06 mb
 • sieć wodociągowa PE Ø160 – 1858,77 mb
 • sieć wodociągowa PE Ø110 – 14,31 mb
 • studnie odwodnieniowe Ø1000 – 6 szt.
 • komora wodomierzowa – 12 szt.
 • sieć światłowodowa
 • stacja hydroforowa

Całość kontraktu wyniosła 8 599 107,89 zł netto

Last update at: 19.01.2023
Author: Wodociągi Pawłowice
Updated by: Aleksander Matula

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected