Monitoring sieci wodociągowej

Do monitorowania sieci wodociągowej, Wodociągów Pawłowice używa systemu telemetrycznego, pozwalającego w czasie rzeczywistym sprawdzić parametry sieci wodociągowej. Poprzez system telemetryczny z poszczególnych urządzeń i obiektów rozmieszczonych po całej gminie, następuje automatyczny przesył danych do centrali. System pomaga sprawnie wykryć awarię i szybko zareagować na zmianę parametrów sieci wodociągowej.
W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego, system jest obsługiwany przez firmę NASUS z Rybnika.

Last update at: 22.01.2020
Author: GZWiK
Updated by: Aleksander Matula

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected