Druki do pobrania

Wnioski, zlecenia, druki do pobrania

1. Procedura przyłączenia nieruchomości do sieci

 • wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci [DOCX] [PDF]
 • wniosek o wykonanie projektu planu sytuacyjnego [DOCX] [PDF]
 • wniosek o wykonanie wyceny budowy [DOCX] [PDF]
 • zgłoszenie rozpoczęcia robót [DOCX] [PDF]
 • wniosek o odbiór techniczny [DOCX] [PDF]
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością [DOCX] [PDF]

2. Procedura zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków

 • wniosek o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków [DOCX] [PDF]
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania [DOCX] [PDF]
 • protokół zdawczo – odbiorczy z przekazania nieruchomości z podanym stanem wodomierza na dzień przekazania, podpisany przez stronę przekazującą i przejmującą [DOCX] [PDF]

3. Procedura rozwiązania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków

 • wniosek o rozwiązanie umowy [DOCX] [PDF]
 • protokół zdawczo – odbiorczy z przekazania nieruchomości z podanym stanem wodomierza na dzień przekazania, podpisany przez stronę przekazującą i przejmującą [DOCX] [PDF]
 • wniosek o likwidację zamknięcia przyłącza [DOCX] [PDF]

4. Procedura odbioru nieczystości ze zbiorników bezodpływowych do 6 m3

 • wniosek dotyczący zawarcia umowy na odbiór nieczystości ze zbiorników bezodpływowych [DOCX] [PDF]
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele związane z odbiorem nieczystości ze zbiorników bezodpływowych [DOCX] [PDF]

5. Inne wnioski

 • wniosek o udostępnienie poboru wody z hydrantu [DOCX] [PDF]
 • wniosek o wydanie warunków montażu wodomierza dodatkowego [DOCX] [PDF]
 • zlecenie wykonania usługi związanej z gospodarką wodomierzową [DOCX] [PDF]
 • wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej [DOCX] [PDF]
 • wniosek ekspertyza [DOCX] [PDF]
 • wniosek o uzgodnienie branżowe [DOCX] [PDF]
 • wniosek o wystawienie duplikatu faktury [DOCX] [PDF]
 • wniosek o zwrot nadpłaty [DOCX] [PDF]
 • wniosek o dostawę wody w sieci wodociągowej przez Pogotowie Wodociągowe [DOCX] [PDF]
Last update at: 09.07.2020
Author: Wodociągi Pawłowice
Updated by: Aleksander Matula

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected