Procedura odbioru nieczystości ze zbiorników bezodpływowych do 6m3

Procedura odbioru nieczystości ze zbiorników bezodpływowych do 6m3

Zawarcie umowy na odbiór nieczystości ze zbiorników bezodpływowych do 6m3

  • Wniosek dotyczący zawarcia umowy na odbiór nieczystości ze zbiorników bezodpływowych do 6m3 można otrzymać w Dziale Obsługi Klienta lub pobrać ze strony internetowej [DOCX] [PDF] – do powyższego wniosku dołączyć należy wyszczególniony załącznik.
  • Wodociągi Pawłowice w terminie 14 od daty złożenia wniosku, przedkłada umowę odbiorcy usług do podpisu.
  • Świadczenie przedmiotu umowy nastąpi po zawarciu pisemnej umowy z Wodociągami Pawłowice.
Last update at: 22.01.2020
Author: GZWiK
Updated by: Aleksander Matula

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected