Procedura odpłatnego nabywania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacji sanitarnej

Procedura odpłatnego nabywania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacji sanitarnej

Celem niniejszej procedury jest określenie sposobu postępowania w przypadku odpłatnego nabywania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacji sanitarnej na majątek Wodociągów Pawłowice

Zakres obowiązywania:

Procedura ma zastosowanie w działach organizacyjnych Wodociągów Pawłowice, zajmujących się zagadnieniem objętym niniejszą procedurą.

Opis postępowania:

  1. Złożenie wniosku o zawarcie umowy odpłatnego przekazania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacji sanitarnej [DOCX] [PDF]
  2. Przygotowanie przez komisję umowy odpłatnego przekazania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacji sanitarnej
  3. Przygotowanie przez komisję protokołu zdawczo – odbiorczego
  4. Przygotowanie przez komisję druku przejęcia środka trwałego „OT” i przekazanie go do Działu Finansowo – Administracyjnego.
  5. Przesłanie przez Dział Finansowo – Administracyjny informacji o nabytych urządzeniach do Referatu Księgowości i Budżetu, Referatu Infrastruktury Komunalnej i Referatu Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Mienia.
  6. Przygotowanie przez Dział Finansowo – Administracyjny do 15 – go stycznia rozliczenia wykorzystanej dotacji, a do 31 grudnia zwrotu do Urzędu Gminy niewykorzystanej dotacji.
Last update at: 01.06.2021
Author: Wodociągi Pawłowice
Updated by: Aleksander Matula

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected