Procedura rozwiązania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków

Rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

     I. W przypadku zmiany właściciela lub użytkownika nieruchomości                

a) nowy odbiorca usług (właściciel lub użytkownik nieruchomości) składa wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków  wraz z wymaganymi załącznikami oraz zgodą dotychczasowego Odbiorcy usług na rozwiązanie obowiązującej umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków do nieruchomości wskazanej we wniosku (wniosek zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków) [DOCX] [PDF]

i/lub

b) dotychczasowy Odbiorca usług składa:

  • pisemny wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków ze wskazaniem właściciela lub użytkownika nieruchomości; (wniosek o rozwiązanie umowy) [DOCX] [PDF]
  • dokument potwierdzający zmianę właściciela lub użytkownika nieruchomości (do wglądu);
  • protokół zdawczo - odbiorczy z przekazania nieruchomości z podanym stanem wodomierza podpisanego przez stronę przekazującą i przejmującą (protokół zdawczo - odbiorczy) [DOCX] [PDF]

   II. W przypadku rozwiązania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków z powodu wyburzenia nieruchomości lub rezygnacji z usług GZWiK należy dostarczyć:

  • pisemny wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków (wniosek o rozwiązanie umowy); [DOCX] [PDF]
  • pisemny wniosek o likwidację zamknięcie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej - (wniosek o likwidację). [DOCX] [PDF]

Wnioski można składać w siedzibie Wodociągów Pawłowice w godzinach jego pracy lub drogą pocztową.

Last update at: 22.01.2020
Author: GZWiK
Updated by: Aleksander Matula

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected