Cennik usług

Cennik opłat brutto za usługi świadczone przez Wodociągi Pawłowice:

Lp.Świadczone usługiKwota zł brutto
1 Uzgodnienie branżowe:  - Arkusz A4,- Arkusz A3100,00/1 arkusz
- Arkusz niestandardowy – 1 szt.x ilość arkuszy150,00/1 arkusz
2Wykonanie projektu planu sytuacyjnego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego850,00
3Wykonanie projektu planu sytuacyjnego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego600,00
4Wykonanie projektu zbiornika bezodpływowego600,00
5Nadzór nad robotami154,00
6Plombowanie wodomierza, gdy jego koszt obciąża Odbiorcę90,00
7Wymiana wodomierza, gdy jego koszt obciąża Odbiorcę (bez kosztów wodomierza)120,00
8Montaż wodomierza dodatkowego (bez kosztów wodomierza)120,00
9Demontaż wodomierza120,00
10Przywrócenie zasilania poprzez montaż wodomierza120,00
11Zamknięcie przyłącza na zasuwie (np.: na okres zimowy)80,00
12Przywrócenie zasilania poprzez odkręcenie zasuwy80,00
13Zaślepienie przyłącza kanalizacyjnego240,00
14Przywrócenie odbioru ścieków180,00
15Likwidacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego (wraz z rozwiązaniem umowy)310,00
16Konfiguracja nakładki do odczytu radiowego, gdy jej koszt obciąża Odbiorę  (bez kosztu nakładki)120,00
17Wypożyczenie zestawu wodomierzowego (kaucja)650,00
18Opłata abonamentowa za udostępnienie hydrantu5,00/dobę
19Czyszczenie przyłącza kanalizacyjnego samochodem ciśnieniowym (do ściany budynku)Kalkulacja indywidualna
20Odbiór nieczystości ze zbiornika bezodpływowego do 6 m3 150,00
Odbiór nieczystości ze zbiornika bezodpływowego do 8 m3  180,00
Odbiór nieczystości ze zbiornika bezodpływowego do 10 m3200,00
21Wykonywanie przyłączy wodociągowychKalkulacja indywidualna
22Wykonywanie przyłączy kanalizacji sanitarnejKalkulacja indywidualna
23Dostawa wody z sieci wodociągowej przez Pogotowie Wodociągowe (bez kosztów zużytej wody) 92,00/godz.
24Badanie ciśnienia oraz wydajności hydrantów zewnętrznych (1 szt.)105,00 pomiar
Last update at: 09.03.2022
Author: Wodociągi Pawłowice
Updated by: Aleksander Matula

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected