Cennik usług

Cennik opłat brutto za usługi świadczone przez Wodociągi Pawłowice:

1.

Uzgodnienie branżowe:
- arkusz A4,A3 – 1szt.
- arkusz niestandardowy -1 szt.

 
100,00 zł
 
150,00 zł
 
2.Wykonanie projektu planu sytuacyjnego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego600,00 zł
3.Wykonanie projektu planu sytuacyjnego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego450,00 zł
4.Wykonanie projektu planu sytuacyjnego zbiornika bezodpływowego450,00 zł
5.Nadzór nad robotami120,00 zł
6.Plombowanie wodomierza, gdy jego koszt obciąża Odbiorcę85,00 zł
7.Wymiana wodomierza, gdy jego koszt obciąża Odbiorcę (bez kosztów wodomierza)120,00 zł
8.Montaż wodomierza dodatkowego (bez kosztów wodomierza)120,00 zł
9.Demontaż wodomierza120,00 zł
10.Przywrócenie zasilania poprzez montaż wodomierza120,00 zł
11.Zamknięcie przyłącza na zasuwie (np. na okres zimowy)75,00 zł
12.Przywrócenie zasilania na zasuwie (np. po okresie zimowym)75,00 zł
13.Zaślepienie przyłącza kanalizacji sanitarnej220,00 zł
14.Przywrócenie odbioru ścieków165,00 zł
15.Likwidacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacji sanitarnej (wraz z rozwiązaniem umowy) – 1 przyłącze 260,00 zł
16.Konfiguracja nakładki do odczytu radiowego, gdy jej koszt obciąża Odbiorcę (bez kosztów nakładki)140,00 zł
17.Wypożyczenie zestawu wodomierzowego (kaucja)650,00 zł
18.Opłata abonamentowa za udostępnienie hydrantu5,00 zł /doba
19.Czyszczenie przyłącza kanalizacyjnego samochodem ciśnieniowym (do ściany budynku)Kalkulacja indywidualna wg kosztorysu
20.

Odbiór nieczystości ze zbiorników bezodpływowych do 6m3
Odbiór nieczystości ze zbiorników bezodpływowych do 8m3
Odbiór nieczystości ze zbiorników bezodpływowych do 10m3

135,00 zł
165,00 zł
180,00 zł
21.Wykonanie przyłącza wodociągowegoKalkulacja indywidualna wg kosztorysu 
22.Wykonanie przyłącza kanalizacyjnegoKalkulacja indywidualna wg kosztorysu 
23.Dostawa wody z sieci wodociągowej przez Pogotowie Wodociągowe (bez kosztów zużytej wody)100,00 zł/ godz.
Last update at: 03.02.2021
Author: Wodociągi Pawłowice
Updated by: Aleksander Matula

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected