Cennik usług

Cennik opłat brutto za usługi świadczone przez Wodociągi Pawłowice:

Lp.

Nazwa usługi

Cena usługi

 

1

Uzgodnienie branżowe:

-arkusz A4,A3 – 1szt.

- arkusz niestandardowy – 1 szt.

 

100,00 zł

150,00 zł

2

Wykonanie projektu planu sytuacyjnego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego

600,00 zł

3

Wykonanie projektu planu sytuacyjnego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego

450,00 zł

4

Wykonanie projektu planu sytuacyjnego zbiornika bezodpływowego

450,00 zł

5

Nadzór nad robotami

120,00 zł

6

Plombowanie wodomierza, gdy jego koszt obciąża Odbiorcę

85,00 zł

7

Wymiana wodomierza, gdy jego koszt obciąża Odbiorcę (bez kosztów wodomierza)

120,00 zł

8

Montaż wodomierza dodatkowego (bez kosztów wodomierza)

120,00 zł

9

Demontaż wodomierza

120,00 zł

10

Przywrócenie zasilania poprzez montaż wodomierza

120,00 zł

11

Zamknięcie przyłącza na zasuwie (np. na okres zimowy)

75,00 zł

12

Przywrócenie zasilania na zasuwie (np. po okresie zimowym)

75,00 zł

13

Zaślepienie przyłącza kanalizacji sanitarnej

220,00 zł

14

Przywrócenie odbioru ścieków

165,00 zł

15

Likwidacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacji sanitarnej (wraz z rozwiązaniem umowy) – 1 przyłącze

260,00 zł

16

Konfiguracja nakładki do odczytu radiowego, gdy jej koszt obciąża Odbiorcę (bez kosztów nakładki)

140,00 zł

17

Wypożyczenie zestawu wodomierzowego (kaucja)

650,00 zł

18

Opłata abonamentowa za udostępnienie hydrantu

5,00 zł / doba

19

Czyszczenie przyłącza kanalizacyjnego samochodem ciśnieniowym (do ściany budynku)

Kalkulacja indywidualna wg kosztorysu

20

Odbiór nieczystości ze zbiorników bezodpływowych do 6m3

135,00 zł

21

Wykonanie przyłącza wodociągowego

Kalkulacja indywidualna wg kosztorysu

22

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego

Kalkulacja indywidualna wg kosztorysu

Last update at: 04.02.2020
Author: Wodociągi Pawłowice
Updated by: Aleksander Matula

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected