Cennik usług

Cennik opłat brutto za usługi świadczone przez Wodociągi Pawłowice: (kopiuj 1)

Lp.

Nazwa usługi

Cena usługi


1

Uzgodnienie branżowe:
- arkusz A4,A3 – 1szt.
- arkusz niestandardowy – 1 szt.

110,00 zł/ 1 arkusz
160,00 zł/ 1 arkusz

2

Wykonanie projektu planu sytuacyjnego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego

950,00 zł

3

Wykonanie projektu planu sytuacyjnego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego

660,00 zł

4

Wykonanie projektu zbiornika bezodpływowego

660,00 zł

5

Nadzór nad robotami

190,00 zł

6

Plombowanie wodomierza, gdy jego koszt obciąża Odbiorcę

110,00 zł

7

Wymiana wodomierza, gdy jego koszt obciąża Odbiorcę (bez kosztów wodomierza)

140,00 zł

8

Montaż wodomierza dodatkowego (bez kosztów wodomierza)

140,00 zł

9

Demontaż wodomierza 

140,00 zł

10

Przywrócenie zasilania poprzez montaż wodomierza

140,00 zł

11

Zamknięcie przyłącza na zasuwie (np. na okres zimowy)

100,00 zł

12

Przywrócenie zasilania poprzez odkręcenie zasuwy

100,00 zł

13

Zaślepienie przyłącza kanalizacji sanitarnej

280,00 zł

14

Przywrócenie odbioru ścieków

220,00 zł

15

Likwidacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacji sanitarnej (wraz z rozwiązaniem umowy) – 1 przyłącze

340,00 zł

16

Konfiguracja nakładki do odczytu radiowego, gdy jej koszt obciąża Odbiorcę (bez kosztów nakładki)

140,00 zł

17

Wypożyczenie zestawu wodomierzowego (kaucja)

750,00 zł

18

Opłata abonamentowa za udostępnienie hydrantu

5,00 zł / doba

19

Czyszczenie przyłącza kanalizacyjnego samochodem ciśnieniowym (do ściany budynku)

Kalkulacja indywidualna wg kosztorysu

20

Odbiór nieczystości ze zbiorników bezodpływowych do 6m3
Odbiór nieczystości ze zbiorników bezodpływowych do 8m3
Odbiór nieczystości ze zbiorników bezodpływowych do 10m3

          170,00 zł
200,00 zł
220,00 zł

21

Wykonanie przyłącza wodociągowego

Kalkulacja indywidualna wg kosztorysu

22

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego

Kalkulacja indywidualna wg kosztorysu

23

Dostawa wody z sieci wodociągowej przez Pogotowie Wodociągowe (bez kosztów zużytej wody)

115,00 zł/ godz.

24

Badanie ciśnienia oraz wydajności hydrantów zewnętrznych (1 szt.)

130,00 zł/pomiar

25

Wywóz i zagospodarowanie nieczystości płynnych z przydomowych oczyszczalni ścieków – 1 m3

200,00 zł

Last update at: 01.03.2023
Author: Wodociągi Pawłowice
Updated by: Aleksander Matula

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected