Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Wodociągi Pawłowice

Wodociągi Pawłowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wodociągi Pawłowice.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-05-19
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-05-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • hiperłącza, obrazy graficznie nie posiadają opisów
 • brak atrybutu "alt" dla niektórych zdjęć w ogłoszeniach i galeriach

Wyłączenia

 • cześć filmów zamieszczonych w serwisie może nie posiadać napisów lub audiodeskrypcji, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-04-28
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-04-28

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez AGILEO.IT.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Kubica.
 • E-mail: t.kubica@pawlowice.pl
 • Telefon: 32 210 26 84

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wodociągów Pawłowice
 • Adres: ul. Orla 11, 43-254 Krzyżowice
 • E-mail: wodociagi@pawlowice.pl
 • Telefon: 32 210 2880

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dojazd do siedziby Wodociągów Pawłowice  − ul. Orla 11, 43-254 Krzyżowice W odległości  ok. 300 metrów od wejścia głównego do budynku Wodociągów Pawłowice znajduje się przystanek autobusowy; droga od przystanku do wjazdu do szybu wentylacyjnego kopalni KWK Pniówek, to nawierzchnia chodnikowa. Od wjazdu do szybu do wjazdu na parking do Wodociągów Pawłowice brak chodnika. Dojście jest możliwe poboczem drogi powiatowej. Dostępność wejścia Do budynku wchodzi się głównym wejściem od ul. Orlej. Odległość to ok. 10 metrów od parkingu do drzwi wejściowych. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu. Przy wejściu nie ma schodów co znacznie ułatwia wejście osobom z problemami. W razie ewakuacji z budynku można wyjść drzwiami tylnymi. Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku są pracownicy punktu obsługi klienta. Utrudnienia W budynku Wodociągów Pawłowice nie ma windy. Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku W razie potrzeby, pracownik z biura na znajdującego się na I piętrze może zejść do osoby niepełnosprawnej na punkt obsługi klienta w celu pomocy załatwienia spraw.

Dostępność parkingu

W odległości ok. 10 metrów od drzwi wejściowych do budynku przy ul. Orlej, znajduje się parking.

Dostępność toalety

Toaleta dla interesantów znajduje się na każdej kondygnacji budynku. Toalety na parterze są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Obsługa osób słabosłyszących

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.

Data ostatniej aktualizacji: 04.07.2024
Autor: Wodociągi Pawłowice
Zaktualizował: Tomasz Kubica
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje