Oczyszczalnia

Oczyszczalnia

Budowę oczyszczalni ścieków w Krzyżowicach rozpoczęto w 1986r. od grudnia 1991 r do lipca 1993r oczyszczalnia miała zgodę na eksploatacje próbną. W 1993r oczyszczalnia uzyskała zgodę na eksploatację stałą.
W 2003 r oczyszczalnia została przekazana na majątek Gminy Pawłowice a jej eksploatację powierzono Gminnemu Zakładowi Komunalnemu który zlecił prowadzenie oczyszczalni firmie Hektoblok. W październiku 2003r GZK uzyskał pozwolenie wodno-prawne na odprowadzane ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Krzyżowicach przez rów melioracyjny” do rzeki Pszczynki w ilości 4500 m3/dobę.
Uchwałą rady Gminy z dnia 24.03.2006 r nazwa Gminnego Zakładu Komunalnego została zmieniona na Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W styczniu 2011 r GZWiK przeniósł swoją siedzibę na teren oczyszczalni przejmując jednoczenie eksploatację oczyszczalni.
Oczyszczalnia składa się z dwóch obiektów:
 • Oczyszczalni mechanicznej z przepompownią główną ścieków w Pniówki
 • Oczyszczalni biologicznej w Krzyżowicach oddalona od niej o ok 2,5 km.
Mechanicznie oczyszczanie ścieków odbywa się w procesie cedzenia na kratach i sitach celem eliminacji odpadków stałych a następnie sedymentacji w piaskownikach w celu usunięcia zawiesin mineralnych i łatwo opadających.
W części mechanicznej znajduje się:
 • komora pomiarowa,
 • studzienka rozprężna,
 • „Rotomat”- zblokowane urządzenie krata + piaskownik,
 • Pompownia pomocnicza
Proces biologicznego oczyszczania ścieków prowadzony jest metodą nisko obciążeniową w Sekwencyjnych reaktorach biologicznych (SBR).każdy z pięciu reaktorów biologicznych pracuje jako samodzielna instalacja, w której przebieg reakcji biologicznego oczyszczania ścieków prowadzony jest od początku do końca w jednej i tej samej komorze, zaś w zależności od fazy procesu zmieniają się w niej warunki środowiskowe.
W części biologicznej znajduje się:
 • stacja transformatorowa,
 • komora rozdzielczo-pomiarowa,
 • budynek biurowo-socjalno-techniczny,
 • pompownia hydrofobowa- instalacja przygotowania wody technologicznej,
 • instalacja dozowania roztworu siarczanu żelaza,
 • kanał odpływowy z komorą pomiarową,
 • poletko magazynowe osadu ściekowego,
 • reaktory SBR- A1,A2,B1,B2,C1,
 • komora tlenowej stabilizacji osadu C2,
 • komory zasuw przyporządkowane poszczególnym zbiornikom,
 • budynek wielofunkcyjny mieszczący instalację odwadniania osadu, pompownię osadu, pomieszczenia magazynowe, stację zlewną ścieków dowożonych, zbiorniki buforowe osadu.
Data ostatniej aktualizacji: 29.05.2019
Autor: GZWiK
Zaktualizował: Aleksander Matula
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje