Aktualizacja projektu planu sytuacyjnego przyłącza wodociągowego lub/i kanalizacji sanitarnej.

Aktualizacja projektu planu sytuacyjnego przyłącza wodociągowego lub/i kanalizacji sanitarnej.

1. W przypadku braku zmian w rozwiązaniu technicznym oraz w terenie (projekt planu sytuacyjnego wykonany przez pracownię projektową zewnętrzną lub przez Wodociągi Pawłowice)
Jeżeli Inwestor posiada uzgodniony przez Wodociągi Pawłowice projekt planu sytuacyjnego przyłącza wodociągowego lub/i kanalizacji sanitarnej wykonany przez pracownię projektową zewnętrzną lub przez Wodociągi Pawłowice, który jest starszy niż 3 lata i budowa przyłączy nie została jeszcze rozpoczęta, a rozwiązania techniczne w przeterminowanym projekcie nie uległy zmianie oraz w terenie nie powstały żadne znaczące zmiany Inwestor może wystąpić do nas o aktualizację projektu budowlanego/planu sytuacyjnego
W tym celu należy:
 • w pierwszej kolejności, wystąpić do Wodociągów o wydanie aktualnych warunków technicznych jeżeli warunki utraciły swoją ważność.
 • Po otrzymaniu aktualnych warunków technicznych, należy wystąpić ze Zleceniem aktualizacji dokumentacji technicznej dotyczącej przyłącza wodociągowego lub/i kanalizacyjnejgo. Jeśli Inwestor nie posiada dostępu do przygotowanego przez Wodociągi zlecenia, może dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w zleceniu Wodociągów.
Zlecenie na uzgodnienie projektu można dostarczyć do Działu Obsługi Klienta bezpośrednio lub za pośrednictwem operatora pocztowego, na adres 43-254 Krzyżowice ul.Orla 11.
Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do zlecenia:
 • wszystkie oryginalne egzemplarze uzgodnionego bądź wykonanego przez Wodociągi projektu przyłącza planu sytuacyjnego;
 • aktualne warunki techniczne;
 • wszelkie uzgodnienia z gestorami uzbrojenia krzyżującego się z projektowanym uzbrojeniem wod - kan.
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, umowa dzierżawy, decyzja administracyjna, wypis z rejestru gruntów, postanowienie sądu, itp. lub oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane);
 • upoważnienie (w przypadku składania dokumentacji przez pełnomocnika).
Uzgodnienie projektu przyłącza.
Na uzgodnienie projektu planu sytuacyjnego przyłącza złożonego do Wodociągów Pawłowice mają 30 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia zlecenia. Uzgodniony projekt/plan zostanie wysłany za pośrednictwem operatora pocztowego lub o możliwości odbioru Inwestor zostanie powiadomiony telefoniczne lub za pośrednictwem SMS, e-mailem lub w formie pisemnej (w przypadku zaznaczenia na zleceniu opcji odbiór osobisty). Uzgodnienie projektu przyłącza jest usługą nieodpłatną.
Uzgodnienie projektu planu sytuacyjnego przyłącza ważne jest przez 3 lata od daty jego wydania.
2. W przypadku zmian w rozwiązaniu technicznym oraz w terenie znacząco wpływających na inwestycję (projekt planu sytuacyjnego wykonany przez pracownię projektową zewnętrzną lub przez Wodociągi Pawłowice
Jeżeli Inwestor posiada uzgodniony przez Wodociągi Pawłowice projekt planu sytuacyjnego przyłącza wodociągowego lub/i kanalizacji sanitarnej wykonany przez pracownię projektową zewnętrzną lub przez Wodociągi Pawłowice, który jest starszy niż 3 lata, budowa nie została jeszcze rozpoczęta, a rozwiązania techniczne w przeterminowanym projekcie uległy zmianie lub w terenie powstały znaczące zmiany wpływające na inwestycję.W tym celu należy:
 • w pierwszej kolejności, wystąpić do Wodociągów o wydanie aktualnych warunków technicznych jeżeli warunki utraciły swoją ważność,
 • Po otrzymaniu aktualnych warunków technicznych, należy wystąpić ze Zleceniem  aktualizacji dokumentacji technicznej dotyczącej przyłącza wodociągowego lub/i kanalizacyjnej (zaktualizowanie dokumentacji technicznej - w przypadku projektu planu sytuacyjnego wykonanego przez Wodociągi Pawłowice). Jeśli Inwestor nie posiada dostępu do przygotowanego przez Wodociągi zlecenia, może dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w zleceniu Wodociągów.
Zlecenie na uzgodnienie projektu można dostarczyć do Działu Obsługi Klienta bezpośrednio lub za pośrednictwem operatora pocztowego, na adres 43-254 Krzyżowice ul.Orla 11.
Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do zlecenia:
 • wszystkie oryginalne egzemplarze uzgodnionego bądź wykonanego przez Wodociągi projektu planu sytuacyjnego przyłącza;
 • aktualne warunki techniczne;
 • zaktualizowany PZT, profil przedstawiający kolizje z projektowanym uzbrojeniem, oraz zapis o zastosowanych zabezpieczeniach, krótki opis zmian. W przypadku projektu planu sytuacyjnego wykonanego przez Wodociągi Pawłowice aktualizację PZT oraz profil wykonują tut. Wodociągi w porozumieniu z Inwestorem po dostarczeniu aktualnej mapy;
 • wszelkie uzgodnienia z gestorami uzbrojenia krzyżującego się z projektowanym uzbrojeniem wod - kan;
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, umowa dzierżawy, decyzja administracyjna, wypis z rejestru gruntów, postanowienie sądu, itp. lub oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane);
 • upoważnienie (w przypadku składania dokumentacji przez pełnomocnika).
Uzgodnienie projektu przyłącza.
Na uzgodnienie projektu planu sytuacyjnego przyłącza złożonego do Wodociągów Pawłowice mają 30 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia zlecenia. Uzgodniony projekt/plan zostanie wysłany za pośrednictwem operatora pocztowego lub o możliwości odbioru Inwestor zostanie powiadomiony telefoniczne lub za pośrednictwem SMS, e-mailem lub w formie pisemnej (w przypadku zaznaczenia na zleceniu opcji odbiór osobisty). Uzgodnienie projektu przyłącza jest usługą nieodpłatną.
Uzgodnienie projektu planu sytuacyjnego przyłącza ważne jest przez 3 lata od daty jego wydania.
Data ostatniej aktualizacji: 30.06.2021
Autor: Wodociągi Pawłowice
Zaktualizował: Aleksander Matula
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje