Jakość wody

Rok 2024

Poniżej prezentujemy badania jakości wody w poszczególnych Sołectwach Gminy Pawłowice.
Odbiorcy obsługiwani przez Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. mogą sprawdzić jakość wody tutaj. Sołectwa: Pawłowice, Osiedle Pawłowice, Warszowice, Krzyżowice, Pniówek są zasilane w wodę z ujęcia głębinowego SUW Warszowice, a w przypadku niedoborów wody z sieci magistralnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
Sołectwa Pawłowice (ulica Stawowa), Golasowice, Pielgrzymowice, Jarząbkowice są zasilane w wodę z ujęcia głębinowego SUW Golasowice, a w przypadku niedoborów wody z sieci magistralnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
 
Pawłowice  DATA  ULICA
 14.01.2024 Wojska Polskiego POBIERZ
 22.01.2024 Wojska Polskiego  POBIERZ
 19.03.2024 Wojska Polskiego POBIERZ
 26.03.2024 Wojska Polskiego POBIERZ
 14.04.2024 Zjednoczenia POBIERZ
 22.04.2024 Zjednoczenia POBIERZ
       
Pielgrzymowice  DATA  ULICA 
18.02.2024 Zebrzydowicka POBIERZ
26.02.2024 Zebrzydowicka POBIERZ
09.06.2024 Golasowicka POBIERZ
  14.06.2024 Golasowicka POBIERZ
Golasowice  DATA  ULICA 
 04.01.2024 Kraszewskiego POBIERZ
 19.03.2024 Wspólna POBIERZ
   26.03.2024 Wspólna POBIERZ
       
Jarząbkowice  DATA  ULICA 
     
     
Krzyżowice  DATA  ULICA 
 19.03.2024  Szkolna POBIERZ
 26.03.2024  Szkolna POBIERZ
     
Pniówek  DATA  ULICA 
25.02.2024 KWK Pniówek POBIERZ
20.04.2024 KWK Pniówek POBIERZ
Warszowice  DATA  ULICA 
 04.01.2024 Boryńska POBIERZ
     

     

SUW Warszowice  DATA
18.02.2024 POBIERZ
28.02.2024 POBIERZ
   
   
   
SUW Golasowice  DATA
 14.01.2024 POBIERZ
 22.01.2024 POBIERZ
 02.05.2024 POBIERZ
 10.05.2024 POBIERZ
   
   
GPW S.A. Katowice  DATA 
 28.01.2024 POBIERZ
 09.05.2024 POBIERZ
   
   
   
   
Poidełka  DATA  ULICA   
     
     
     
     
     
 
Data ostatniej aktualizacji: 18.06.2024
Autor: Wodociagi Pawłowice
Zaktualizował: Tomasz Kubica

Rok 2023

Poniżej prezentujemy badania jakości wody w poszczególnych Sołectwach Gminy Pawłowice.
Odbiorcy obsługiwani przez Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. mogą sprawdzić jakość wody tutaj. Sołectwa: Pawłowice, Osiedle Pawłowice, Warszowice, Krzyżowice, Pniówek są zasilane w wodę z ujęcia głębinowego SUW Warszowice, a w przypadku niedoborów wody z sieci magistralnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
Sołectwa Pawłowice (ulica Stawowa), Golasowice, Pielgrzymowice, Jarząbkowice są zasilane w wodę z ujęcia głębinowego SUW Golasowice, a w przypadku niedoborów wody z sieci magistralnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
 
Pawłowice  DATA  ULICA
 20.01.2023  ul. Wojska Polskiego POBIERZ
 27.04.2023 ul. Pukowca POBIERZ
 28.04.2023 ul. Zjednoczenia POBIERZ
 17.07.2023 ul. Polna POBIERZ
 09.10.2023 ul. Pszczyńska POBIERZ
     
Pielgrzymowice  DATA  ULICA 
 16.02.2023  ul. Zebrzydowicka POBIERZ
 28.06.2023  ul. Golasowicka POBIERZ
 03.12.2023  ul. Stroma POBIERZ
Golasowice  DATA  ULICA 
 09.03.2023  ul. Wspólna POBIERZ
     
Jarząbkowice  DATA  ULICA 
 24.08.2023 ul. Kasztanowa  POBIERZ
     
Krzyżowice  DATA  ULICA 
 09.03.2023  ul. Szkolna POBIERZ
 28.06.2023 ul. Orla POBIERZ
     
Pniówek  DATA  ULICA 
     
     
Warszowice  DATA  ULICA 
 18.09.2023 ul.Pszczyńska POBIERZ
     

     

SUW Warszowice  DATA
 16.02.2023 POBIERZ
 27.01.2023 POBIERZ
(promieniotwórcze)
 24.08.2023
(woda surowa)
 24.08.2023
(woda uzdatniona)
 16.11.2023
SUW Golasowice  DATA
 27.01.2023 POBIERZ
 27.01.2023 POBIERZ
(
promieniotwórcze)
 04.05.2023 POBIERZ
 17.07.2023  POBIERZ
 24.08.2023  POBIERZ
 17.10.2023 POBIERZ
GPW S.A. Katowice  DATA 
 03.01.2023 POBIERZ
 21.02.2023 POBIERZ
 21.04.2023 POBIERZ
 01.06.2023 POBIERZ
 22.06.2023 POBIERZ
 21.12.2023 POBIERZ
Poidełka  DATA  ULICA   
     
     
     
     
     
 
Data ostatniej aktualizacji: 28.03.2024
Autor: Wodociagi Pawłowice
Zaktualizował: Tomasz Kubica

Rok 2022

 
 
Pawłowice  DATA  ULICA
 20.01.2022  ul. Wojska Polskiego POBIERZ
 14.04.2022  ul. Wojska Polskiego POBIERZ
 14.04.2022  ul. Zjednoczenia POBIERZ
 17.06.2022  ul. Wodzisławska POBIERZ
 07.07.2022  ul. Polna POBIERZ
 13.10.2022  ul. Pszczyńska POBIERZ
Pielgrzymowice  DATA  ULICA 
 18.03.2022  ul. Zebrzydowicka POBIERZ
 17.11.2022  ul. Stroma POBIERZ
Golasowice  DATA  ULICA 
 18.03.2022  ul. Wspólna POBIERZ
 22.12.2022  ul. Kraszewskiego POBIERZ
Jarząbkowice  DATA  ULICA 
 04.08.2022  ul. Kasztanowa POBIERZ
     
Krzyżowice  DATA  ULICA 
 18.03.2022  ul. Szkolna POBIERZ
 13.06.2022  ul. Orla POBIERZ
Pniówek  DATA  ULICA 
 13.10.2022  ul. Słowików POBIERZ
     
Warszowice  DATA  ULICA 
 16.09.2022  ul. Pszczyńska POBIERZ
 22.12.2022  ul. Boryńska POBIERZ
    
SUW Warszowice  DATA
 14.02.2022 POBIERZ
 17.06.2022 POBIERZ
 17.11.2022 POBIERZ
SUW Golasowice  DATA
 20.01.2022 POBIERZ
 07.07.2022 POBIERZ
 04.08.2022 POBIERZ
 13.10.2022 POBIERZ
GPW S.A. Katowice  DATA 
 10.02.2022 POBIERZ
 08.04.2022 POBIERZ
 14.01.2022 POBIERZ
 03.06.2022 POBIERZ
 14.07.2022 POBIERZ
 11.08.2022 POBIERZ
Poidełka  DATA  ULICA   
 20.05.2022  ul. Pukowca 4 (SP nr. 2) POBIERZ
 20.05.2022  ul. Zjednoczenia (Park im. ks. prof. St. Pisarka) POBIERZ
 20.05.2022  ul. Szkolna 1 (SP nr 1) POBIERZ
 20.05.2022  ul. Sportowa 14 (Gminny Ośrodek Sportu) POBIERZ
 20.05.2022  ul. Zjednoczenia 60 (Urząd Gminy Pawłowice) POBIERZ
Data ostatniej aktualizacji: 21.03.2023
Autor: Wodociagi Pawłowice
Zaktualizował: Aleksander Matula

Rok 2021

Pawłowice  DATA  ULICA
 20.01.2021  ul. Wojska Polskiego POBIERZ
 20.01.2021  ul. Wojska Polskiego POBIERZ
 21.04.2021  ul. Zjednoczenia POBIERZ
 25.05.2021  ul. Wodzisławska POBIERZ
 26.08.2021  ul. Polna POBIERZ
Pielgrzymowice  DATA  ULICA 
 25.06.2021  ul. Golasowicka POBIERZ
 25.11.2021  ul. Stroma POBIERZ
Golasowice  DATA  ULICA 
 25.03.2021  ul. Wspólna POBIERZ
 13.12.2021  ul. Kraszewskiego POBIERZ
Jarząbkowice  DATA  ULICA 
 21.08.2021  ul. Rolnicza POBIERZ
Krzyżowice  DATA  ULICA 
 25.03.2021  ul. Szkolna POBIERZ
 25.06.2021  ul. Orla POBIERZ
Pniówek  DATA  ULICA 
     
Warszowice  DATA  ULICA 
 13.12.2021  ul. Boryńska POBIERZ
   
SUW Warszowice  DATA
 25.05.2021 POBIERZ
 21.08.2021 POBIERZ
 26.10.2021 POBIERZ
 25.11.2021 POBIERZ
SUW Golasowice  DATA
 20.01.2021 POBIERZ
 21.04.2021 POBIERZ
 26.08.2021 POBIERZ
 27.10.2021 POBIERZ
GPW S.A. Katowice  DATA 
 05.02.2021 POBIERZ
Poidełka  DATA  ULICA 
   
 
Data ostatniej aktualizacji: 14.09.2022
Autor: Wodociągi Pawłowice
Zaktualizował: Aleksander Matula

Rok 2020

Poniżej prezentujemy badania jakości wody w poszczególnych Sołectwach Gminy Pawłowice.
Odbiorcy obsługiwani przez Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. mogą sprawdzić jakość wody tutaj. Sołectwa: Pawłowice, Osiedle Pawłowice, Warszowice, Krzyżowice, Pniówek są zasilane w wodę z ujęcia głębinowego SUW Warszowice, a w przypadku niedoborów wody z sieci magistralnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
Sołectwa Pawłowice (ulica Stawowa), Golasowice, Pielgrzymowice, Jarząbkowice są zasilane w wodę z ujęcia głębinowego SUW Golasowice, a w przypadku niedoborów wody z sieci magistralnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
Pawłowice  DATA  ULICA
 30.04.2020  ul. Zjednoczenia POBIERZ
 05.06.2020  ul. Wodzisławska
POBIERZ
 12.10.2020  ul. Pszczyńska POBIERZ
Pielgrzymowice  DATA  ULICA 
 14.02.2020  ul. Zebrzydowicka POBIERZ
 05.06.2020  ul. Golasowicka POBIERZ
 17.11.2020  ul. Stroma POBIERZ
Golasowice  DATA  ULICA 
 25.03.2020  ul. Wspólna POBIERZ
 09.12.2020  ul. Kraszewskiego POBIERZ
Jarząbkowice  DATA  ULICA 
 20.08.2020  ul. Rolnicza
 POBIERZ
     
Krzyżowice  DATA  ULICA 
 25.03.2020  ul. Szkolna POBIERZ
 05.06.2020  ul. Orla POBIERZ
Pniówek  DATA  ULICA 
 16.09.2020  ul. Słowików POBIERZ
     
Warszowice  DATA  ULICA 
 26.08.2020  ul.Gajowa  POBIERZ
 16.09.2020  ul. Pszczyńska  POBIERZ
 08.12.2020  ul. Boryńska  POBIERZ
  
Osiedle Pawłowice   DATA  ULICA 
 15.01.2020  ul. Wojska Polskiego  POBIERZ
     
  
SUW Warszowice  DATA
 14.02.2020 POBIERZ
 26.05.2020 POBIERZ
 08.12.2020 POBIERZ
SUW Golasowice  DATA
 15.01.2020 POBIERZ
 30.04.2020 POBIERZ
 12.10.2020 POBIERZ
 17.12.2020 POBIERZ
 08.12.2020 POBIERZ
GPW S.A. Katowice  DATA 
 16.01.2020 POBIERZ
 14.02.2020 POBIERZ
 11.03.2020 POBIERZ
 03.04.2020 POBIERZ
 07.05.2020 POBIERZ
 08.06.2020 POBIERZ
 07.07.2020 POBIERZ
 14.09.2020 POBIERZ
 09.10.2020 POBIERZ
 02.11.2020 POBIERZ
 03.12.2020 POBIERZ
Poidełka  DATA  ULICA 
   
   
 
Data ostatniej aktualizacji: 26.03.2021
Autor: Wodociągi Pawłowice
Zaktualizował: Aleksander Matula

Rok 2019

Poniżej prezentujemy badania jakości wody w poszczególnych Sołectwach Gminy Pawłowice.
Odbiorcy obsługiwani przez Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. mogą sprawdzić jakość wody tutaj. Sołectwa: Pawłowice, Osiedle Pawłowice, Warszowice, Krzyżowice, Pniówek są zasilane w wodę z ujęcia głębinowego SUW Warszowice, a w przypadku niedoborów wody z sieci magistralnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
Sołectwa Pawłowice (ulica Stawowa), Golasowice, Pielgrzymowice, Jarząbkowice są zasilane w wodę z ujęcia głębinowego SUW Golasowice, a w przypadku niedoborów wody z sieci magistralnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
Warszowice Golasowice Osiedle Pawłowice
DATA ULICA DATA ULICA DATA ULICA
13.09.2019 ul. Pszczyńska POBIERZ 21.03.2019 ul. Wspólna POBIERZ 23.01.2019 ul. Wojska Polskiego POBIERZ
17.09.2019 ul. Boryńska POBIERZ 17.12.2019 ul. Kraszewskiego POBIERZ 16.07.2019 ul. Polna POBIERZ


Pielgrzymowice Pawłowice Krzyżowice
DATA ULICA DATA ULICA DATA ULICA
25.02.2019 ul. Zebrzydowicka POBIERZ 15.04.2019 ul. Zjednoczenia POBIERZ 21.03.2019 ul. Szkolna POBIERZ
15.06.2019 ul. Golasowicka POBIERZ 20.05.2019 ul. Wodzisławska POBIERZ 15.06.2019 ul. Orla POBIERZ
18.11.2019 ul. Stroma POBIERZ            
 

 
Jarząbkowice
Pniówek
DATA ULICA DATA ULICA
09.08.2019 ul. Rolnicza
POBIERZ 13.09.2019 ul. Słowików POBIERZ
      22.10.2019 ul. Pszczyńska POBIERZ
 Woda uzdatniona wprowadzona do sieci wodociągowej
SUW Warszowice
SUW Golasowice GPW S.A. Katowice
DATA DATA DATA
25.02.2019 POBIERZ 22.01.2019 POBIERZ 13.01.2019 POBIERZ
20.05.2019 POBIERZ 23.04.2019 POBIERZ 15.02.2019 POBIERZ
09.08.2019 POBIERZ 16.07.2019 POBIERZ 13.05.2019 POBIERZ
18.11.2019 POBIERZ 22.10.2019 POBIERZ 07.06.2019 POBIERZ
        05.07.2019 POBIERZ
        08.08.2019 POBIERZ
        04.09.2019 POBIERZ
        09.10.2019 POBIERZ
        08.11.2019 POBIERZ

 

Poidełka
DATA ULICA
13.05.2019 ul. Pukowca (Deptak-Osiedle) POBIERZ
13.05.2019 ul. Zjednoczenia (Park im. Ks. St. Pisarka) POBIERZ
13.05.2019 ul. Wojska Polskiego 3 (Publiczne Przedszkole w Modrzewiowym Ogrodzie) POBIERZ
13.05.2019 ul. Szkolna 1 (Szkoła Podstawowa nr. 1) POBIERZ
13.05.2019 ul. Pukowca 4 (Szkoła Podstawowa nr. 2 POBIERZ
13.05.2019 ul. Zjednoczenia 60 (Urząd Gminy Pawłowice) POBIERZ
12.06.2019 ul. Powstańców 6 (Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach) POBIERZ
Data ostatniej aktualizacji: 09.03.2021
Autor: GZWiK
Zaktualizował: Aleksander Matula
Poniżej prezentujemy badania jakości wody w poszczególnych Sołectwach Gminy Pawłowice Odbiorcy obsługiwani przez Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. mogą sprawdzić jakość wody tutaj. Sołectwa: Pawłowice, Warszowice, Krzyżowice, Pniówek są zasilane w wodę z ujęcia głębinowego SUW Warszowice, a w przypadku niedoborów wody z sieci magistralnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
Sołectwa Pawłowice (ulica Stawowa), Golasowice, Pielgrzymowice, Jarząbkowice są zasilane w wodę z ujęcia głębinowego SUW Golasowice, a w przypadku niedoborów wody z sieci magistralnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
Pawłowice Pniówek Warszowice
DATA ULICA DATA ULICA DATA ULICA 
14.03.2018 ul. Szkolna
POBIERZ 23.01.2018 ul. Wojska Polskiego
POBIERZ 23.01.2018 ul. Pszczyńska POBIERZ
11.05.2018 ul. Polna POBIERZ 14.04.2018 ul. Krucza POBIERZ 09.02.2018 ul. Gajowa POBIERZ
27.06.2018 ul. Leśna POBIERZ 20.04.2018 ul. Krucza POBIERZ 15.03.2018 ul. Stawowa POBIERZ
14.07.2018 ul. Poprzeczna POBIERZ 28.11.2018 ul. Krucza POBIERZ 21.03.2018 ul. Stawowa POBIERZ
17.07.2018 ul. Poprzeczna POBIERZ       13.12.2018 ul. Gajowa POBIERZ
21.08.2018 ul. Zjednoczenia POBIERZ       13.12.2018 ul. Pszczyńska POBIERZ
19.09.2018 ul. Polna POBIERZ            
21.10.2018 ul. Szkolna POBIERZ            
05.12.2018 ul. Górnicza POBIERZ            
Pielgrzymowice Golasowice Jarząbkowice
DATA ULICA DATA ULICA DATA ULICA
09.02.2018 ul. Powstańców POBIERZ 23.01.2018 ul. Nałkowskiej POBIERZ 23.08.2018 ul. Rolnicza POBIERZ
11.05.2018 ul. Golasowicka POBIERZ 14.04.2018 ul. Orzeszkowej POBIERZ      
24.10.2018 ul. Powstańców POBIERZ 20.04.2018 ul. Orzeszkowej POBIERZ      
      21.09.2018 ul. Nałkowskiej POBIERZ      
Krzyżowice
DATA ULICA
27.06.2018 ul. Powiewna POBIERZ
 Woda uzdatniona wprowadzona do sieci wodociągowej
SUW Warszowice
SUW Golasowice GPW S.A. Katowice
DATA DATA DATA
09.02.2018 POBIERZ 14.04.2018 POBIERZ 10.01.2018 POBIERZ
13.12.2018 POBIERZ 20.04.2018 POBIERZ 13.02.2018 POBIERZ
        16.06.2018 POBIERZ
        06.07.2018 POBIERZ
        15.09.2018 POBIERZ
        13.10.2018 POBIERZ
        11.12.2018 POBIERZ
        15.12.2018 POBIERZ

 

Data ostatniej aktualizacji: 04.09.2019
Autor: GZWiK
Zaktualizował: Aleksander Matula
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje