O firmie

O firmie

Wodociągi Pawłowice są jednostką organizacyjną Gminy Pawłowice utworzoną w formie samorządowego zakładu budżetowego. Istnienie Wodociągów Pawłowice liczy się od 1999 roku, kiedy to uchwałą Rady Gminy Pawłowice nr V/36/99 z dnia 19 lutego 1999 r.  powołano jednostkę budżetową Gminny Zespół Komunalny, którego działalność oparta była na eksploatacji i administrowaniu mieniem komunalnym  stanowiącym majątek Gminy Pawłowice. Uchwałą Rady Gminy Pawłowice nr V/64/2003 z dnia 21 marca 2003 r. Gminny Zespół Komunalny przekształcono w zakład budżetowy o nazwie Gminny Zakład Komunalny, który z dniem 1 kwietnia 2003 roku rozszerzył katalog wykonywanych zadań o zakres związany z gospodarką wodno-ściekową. Pod nazwą Gminny Zakład Komunalny zakład funkcjonował do 30 czerwca 2006 r., od 1 lipca 2006 r. na mocy uchwały Rady Gminy Pawłowice nr XXXIII/434/2006 z dnia 24 marca 2006 r. zmieniono jego nazwę i do chwili obecnej działa jako Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W dniu 26 listopada 2019 r. na podstawie podjętej uchwały Rady Gminy Pawłowice nr XII/109/2019 uchwalono zmianę nazwy zakładu oraz wprowadzono nowe brzmienie statutu. Od dnia 1 stycznia 2020 r. dotychczasową nazwę „Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji” zmieniono na „Wodociągi Pawłowice”. Przedmiotem działania zakładu jest realizacja zadań własnych Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrywania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a w szczególności:

 • zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
 • zbiorowe odprowadzenie ścieków,
 • oczyszczanie ścieków,
 • eksploatacja, konserwacja, wykonywanie i remonty urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • realizacja zadań inwestycyjnych własnych i w ramach przyznanej dotacji z budżetu gminy,
 • usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • wykonywanie usług dla ludności w zakresie wykonywania podłączeń wodociągowo - kanalizacyjnych,
 • wydawanie warunków technicznych podłączeń do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
 • uzgadnianie i opiniowanie projektów technicznych,
 • pełnienie nadzorów branżowych,
 • opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • nadzór i kontrola nad jakością odprowadzonych ścieków i dostarczaną do odbiorców wodą,
 • wnioskowanie w sprawie rozwoju infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • opracowanie projektów budowy i remontów urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wodociągami Pawłowice kieruje Dyrektor - mgr inż. Tomasz Herok. Nadzór nad działalnością Wodociągów Pawłowice sprawuje Wójt Gminy Pawłowice. Naszym celem jest:

 • dostarczanie wody z własnych ujęć zgodnej z normami, smacznej i bezpiecznej dla zdrowia,
 • zapewnienie wysokiej jakości i niezawodności świadczonych usług.
Prowadzimy działania proekologiczne, informacyjno-edukacyjne mające na celu poszerzenie świadomości mieszkańców Gminy w zakresie ochrony środowiska, w szczególności promujemy akcję dobra woda prosto z kranu instalując poidełka w placówkach szkolnych oraz innych jednostkach gminnych umożliwiające łatwy dostęp do wody, Celem ciągłego doskonalenia kwalifikacji, rozwijania umiejętności, usystematyzowania i zaktualizowania posiadanej wiedzy, uczestniczymy w szkoleniach z różnych dziedzin oraz targach, konferencjach i seminariach branżowych.
Data ostatniej aktualizacji: 20.02.2024
Autor: Wodociągi Pawłowice
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje